Har du en udfordring med 
Skimmelsvamp eller Fugt?

SKIMMELSVAMP

Anerkendte produkter til bekæmpelse og forebyggelse mod skimmelsvamp i dine ejendomme samt branchens bedste prøvetagning for skimmelsvamp til dokumentation og afklaring til dine skader.

FUGT

Tidlig indgriben og forebyggelse af skadelig fugt og vandskade er et issue der skal tages alvorlig. Derfor tilbyder vi et internationalt fugtsikringssystem der virker på højt plan, giver sikkerhed og overblik.

Velkommen til SKADEteknik

Vi repræsenterer et landsdækkende firma der er leverandør af sikringsprodukter mod fugt- og skimmelskader. Du får en præsentation af professionelle produkter til skadebehandling og forebyggelse.
Er det i stedet assistance til professionel skadebekæmpelse, affugtning, fugtsikring, fugtmåling og prøvetagning for skimmelsvamp du har brug for, gå straks videre til Bygningsskade.dk.